Kinh Doanh: 093 890 6686

Dịch vụ: 0933 806 092

BẢNG GIÁ XE

New Peugeot 3008
New Peugeot 3008

Giá xe 1.009.000.000đ
Phí trước bạ 100.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 436.700đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.113.236.700đ

1.009 triệu đồng

d